RIAN4YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi
  RIAN4YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi  RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi
» Tanfolyamok     » Nyelvvizsga     » Beiratkozás    

>

Miért jó Önnek, ha nálunk tanul?

>

Tanulóink véleménye

>

Beiratkozás és szintfelmérés

>

Nyelvtanfolyamok

>

Oktatási helyszínek

>

Órák kezdési időpontja

>

Elérhetőség

>

Információkérés

>

Kedvezmények

>

Ügyfélfogadás

>

Angol nyelvtanfolyam

>

Német nyelvtanfolyam

>

Angol tanfolyam kisvállalkozások részére

>

Oktatási szintek - tanfolyam kínálat

>

Nyelvvizsga

>

Nyelvvizsga garancia

>

Próbavizsga

>

Referenciák

>

Álláslehetőség

>

Hasznos oldalak

>

Hogyan tanuljak meg angolul vagy németül?

>

Tanáraink, tanulóink, képek

>

Angoltanfolyamok

>

Angol - német nyári nyelvi gyerektábor

>

Cégismertető

>

Céljaink

>

Adatvédelem

>

Panaszkezelés

>

Információ a telc nyelvvizsgáról

>

Információ a LanguageCert nyelvvizsgáról
 
  ENGLISH   DEUTSCH
  MAGYAR
 

Panaszkezelés


  I. Intézményi panaszkezelési alapelvek

  1. A képző intézmény rendelkezik panaszkezelési szabályzattal annak érdekében, hogy a panaszokat átlátható és hatékony módon lehessen kezelni.

  2. A panaszkezelési szabályzat nyilvános dokumentum, a hallgatók elégedettségének és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében.

  3. A panaszok kezelése diszkrimináció-mentes, azaz a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli az intézmény minden munkatársa.

  4. A képző intézmény szakmai vezetője kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében elemző tevékenységet folytat, amelynek során egy panasznyilvántartásban többek között vizsgálja a panaszok átfutási idejét különféle szempontok szerinti bontásban, a panaszok számát, az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklamációkat, a hallgatók panaszkezeléssel kapcsolatos általános elégedettségét, illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában az ügyfél-elégedettséget.

  5. A képző intézmény szakmai vezetője minden esetben tájékoztatja a panasztevőt, hogy a panasz elutasítása esetén milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.

  II.1 A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja ügyfelektől érkező panaszok esetén
  1. A szóbeli csatornán érkezett panaszt – legyen az személyes megkeresés vagy telefonon történt bejelentés - a Recepció a panasznyilvántartó űrlap kitöltése révén rögzíti, és amennyiben a panasz természete ezt megengedi, szóban kínál megoldást a panaszosnak. Amennyiben a felajánlott megoldást a panaszos elfogadja, az űrlapon feltüntetik a megoldást és a panaszos beleegyezésének tényét, majd az intézmény szabályainak megfelelően iktatják a panasznyilvántartó űrlapot. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.

  2. Amennyiben a szóbeli csatornán érkezett panaszra a panasz természetéből adódóan a Recepció nem kínálhat gyors és mindkét fél számára kielégítő megoldást, vagy ha a panaszos nem kíván élni a Recepció által felajánlott megoldással, akkor a panaszost arra kéri a Recepció, hogy írjon egy írásbeli kérvényt reklamációjával kapcsolatban, melyet első fórumon a Recepció, esetleges egyet nem értés esetében pedig az intézmény vezetője bírál el. A panaszos kérvényére a Recepció illetve az ügyvezető 8 napon belül írásban válaszol, melyet postai úton juttat el a panaszoshoz. A reklamációt és az arra adott hivatalos választ a Recepció az intézmény szabályainak megfelelően iktatja. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.

  3. Írásos panasz érkezése esetén a Recepció, illetve az ügyvezető írásban válaszol a panaszosnak, lehetőség szerint többféle megoldást kínálva problémája megoldására. A reklamációt és az arra adott hivatalos választ a Recepció az intézmény szabályainak megfelelően iktatja. A panaszos ügy elintézése nyomán történhet helyesbítő vagy megelőző vezetői intézkedés, a PDCA elv érvényesítése mellett.

  Az intézmény oktatói és adminisztratív munkatársai azt a célt követik, hogy az ügyfelekkel kialakított kapcsolat probléma- és reklamációmentes legyen, és a lehető leggyorsabban és legpontosabban vizsgálnak ki minden reklamációt.

  II.2 A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja munkatársaktól érkező panaszok esetén
  A panasz a vezetéshez érkezhet közvetlenül vagy munkatárs közvetítésével, szóban vagy írásban. Panaszoshoz vagy közvetítőhöz köthető panaszokat az intézmény vezetője minden esetben kivizsgálja és személyesen vagy a munkatárson keresztül rendezi azt. Az intézmény vezetője megpróbálja a panaszt a panasz megszűnéséig rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, a rendezés akadályait közölni. Jogszabályba ütköző vagy veszélyt jelentő panaszt a panasz megszűnéséig kell rendezni.


   E-mail: info@rian4you.hu Telefon: 06(27)349670 Mobil elérhetőség: 06(20)3430820 Beiratkozás: Dunakeszi, Verseny u. 8-10. Ügyfélszolgálat: Iroda nyitvatartása hétfőtől csütörtökig 16.00-18.30 között. Postacím: 2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 27. Nyilvántartási szám: B/2020/004531


   © 2001 PONTHU 2001. Informatikai Bt. All rights reserved.