RIAN4YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi
  RIAN4YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi  RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Dunakeszi
» Tanfolyamok     » Nyelvvizsga     » Beiratkozás    

>

Miért jó Önnek, ha nálunk tanul?

>

Tanulóink véleménye

>

Beiratkozás és szintfelmérés

>

Nyelvtanfolyamok

>

Oktatási helyszínek

>

Órák kezdési időpontja

>

Elérhetőség

>

Információkérés

>

Kedvezmények

>

Ügyfélfogadás

>

Angol nyelvtanfolyam

>

Német nyelvtanfolyam

>

Angol tanfolyam kisvállalkozások részére

>

Oktatási szintek - tanfolyam kínálat

>

Nyelvvizsga

>

Nyelvvizsga garancia

>

Próbavizsga

>

Referenciák

>

Álláslehetőség

>

Hasznos oldalak

>

Hogyan tanuljak meg angolul vagy németül?

>

Tanáraink, tanulóink, képek

>

Angoltanfolyamok

>

Angol - német nyári nyelvi gyerektábor

>

Cégismertető

>

Céljaink

>

Adatvédelem

>

Panaszkezelés

>

Információ a telc nyelvvizsgáról

>

Információ a LanguageCert nyelvvizsgáról
 
  ENGLISH   DEUTSCH
  MAGYAR
 

Adatvédelem


  A RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

  Az alábbi linkre kattintva tudja elolvasni pdf formátumban:

  http://www.rian4you.hu/adatvedelem.pdf /

  A Rian 4 You Hungary Nyelviskola Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 27., cégjegyzékszám: 13-09-088924, adószám: 12707553-2-13, telefonszám: 06 27 349 670, 06 20 343 0820, e-mail: info@rian4you.hu, önállóan képviseli: Neményi András ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

  Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 2120 Dunakeszi, Verseny u. 8-10., 2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 27. sz. alatt.

  Kik az érintettek?
  Kik az érintettek? Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.


  Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

  Egyszeri információkérés
  Egyszeri információkérés Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett. Kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás kérdés tartalma* válaszadás Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
  Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet. Adatkezelés időtartama: törlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart. Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Ajánlatkérés, igényfelmérés
  Ajánlatkérés, igényfelmérés Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett. Kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás választott nyelv ajánlatadáshoz kerül felhasználásra választott szint ajánlatadáshoz kerül felhasználásra választott időpontok ajánlatadáshoz kerül felhasználásra anyanyelvi tanár jelzése ajánlatadáshoz kerül felhasználásra szakmai nyelv jelzése ajánlatadáshoz kerül felhasználásra nyelvvizsga felkészítés ajánlatadáshoz kerül felhasználásra Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő -ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli. -ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli. Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat). Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Weboldalon keresztül történő jelentkezés
  Weboldalon keresztül történő jelentkezés Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül történő adatszolgáltatás segítségével jelentkezzenek szolgáltatására/szolgáltatásaira. A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám* kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő adatbázisába adott, a weboldalon meghirdetett egy, vagy több szolgáltatás kapcsán. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot a szolgáltatás további részletei, a jelentkezési feltételek (pl. tesztírás, fizetési feltételek, tanfolyam kezdési időpontjai, stb.) kapcsán. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha a jelentkezés végül sikertelen, a cél nem tud megvalósulni, az adatok törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha a jelentkezés sikeres, és például az érintett és az Adatkezelő egymással szerződést kötnek, úgy az adatkezelés időtartama a megállapodással kapcsolatos adatkezelés időtartamához igazodik. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a jelentkezést elfogadni nem tudja.

  Oktatásra, képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
  Oktatásra, képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés A jelen adatkezelés azt fogalmazza meg, amikor az érintett jelzi oktatáson, képzésen való részvételi szándékát az Adatkezelő felé, és a jelentkezés vagy nem a felnőttképzési törvény alá eső képzéssel kapcsolatos, vagy ugyan az alá esik, de az Adatkezelő csak a legalapvetőbb adatokat veszi fel az érintettől a folyamat további lépéseihez. Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásait igénybe vegyék. Az oktatásra, képzésre történő jelentkezés, az azokon történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, képzésen. A kezelt adatok köre és célja: Az alább meghatározott adatkörök célja a szerződés megkötésének elősegítése, mert az adatok a szerződésben is felhasználásra fognak kerülni. név* azonosítás születési név azonosítás születési idő, hely azonosítás mobil kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás nyelvi ismeretek nyelvi szint Adatkezelő ismeretére vonatkozó kérdés válaszai statisztika költségviselő neve Az adatkezelés célja a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így különösen, de nem kizárólagosan elektronikus úton, vagy papír alapon történő jelzéssel Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett. Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti. Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. felnőttképzési szerződés megkötése, díj megfizetése) kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet. Ha az előfeltételt, követelményt érintett maradéktalanul nem teljesíti, úgy az Adatkezelő a jelentkezést tárgytalannak tekinti, és a megrendelést törli, az adatokat megsemmisíti. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság felé. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Nyelvtudás szintfelmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés
  Nyelvtudás szintfelmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés Az nyelvtudás szintfelmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki önkéntesen részt vesz nyelvtudás szint felmérő vizsgálatban. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám* kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás/teszt eredményének kiküldése időpont* felmérő teszt időpontjának meghatározásához szükséges teszt eredménye adott csoportba történő ajánláshoz kerül felhasználásra Az adatkezelés célja a jelentkező érintett számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása/konkrét csoport meghatározása a legoptimálisabb nyelvtanuláshoz. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Adatkezelő szakmai tapasztalatai alapján kiválasztja azokat a nyelvi teszteket, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy felmérjék egy érintett nyelvi készségeit. Adatkezelő részletesen ismerteti az érintettekkel a nyelvi tesztek elvégzésének körülményeit, azt, hogy pontosan hogyan és mit mér, milyen eredményeket érhet el az érintett. A teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti egyszerű, hétköznapi nyelvezettel. Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy -elfogadja az Adatkezelő javaslatát a szint vonatkozásában, -kéri a teszt eredményének törlését és élhet egyéb jogaival is. Adatkezelő az érintett kérésének megfelelően jár el. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett meghatározott csoportba kerül (szerződést köt), úgy az érintett jogos érdeke alapján, – későbbi összehasonlítás, nyelvi fejlődés megerősítése miatt – az adatkezelés időtartama a nyelvi képzés időtartamával egyezik meg. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha az értékelést külső adatfeldolgozó látja el, amelyről előzetesen tájékoztatták az érintetteket. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés (amely nem a felnőttképzési törvény alapján történik)
  Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés (amely nem a felnőttképzési törvény alapján történik) Ide tartozik például az oktatási (megbízási, szolgáltatási) szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. Jogalap: a megállapodás megkötése a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges). Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel. Kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám* kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel. Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. Adatkezelő érintettet, vagy érintett az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Oktatással, képzéssel kapcsolatos adatkezelés
  Oktatással, képzéssel kapcsolatos adatkezelés Ide tartozik az oktatás, képzés, tréning során megszerzett adatok kezelése. Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy megállapodás megkötését követően az általa nyújtott oktatási, tréning szolgáltatásait igénybe vegyék. Az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodáson alapul. Abban az esetben, ha az érintett egyszeri próbanapon/próbaoktatáson vesz részt megállapodás megkötése nélkül, úgy ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása lesz. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás időpont(ok)* nyomonkövetés hiányzás(ok) nyomonkövetés vizsga kérdések megválaszolása (ha van vizsga)* eredmény megállapítása gyakorlati vizsga (ha van) eredmény megállapítása Az adatkezelés célja szolgáltatás (oktatás, képzés, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpontokban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi az Adatkezelő felé az oktatáson, képzésen, tréningen történő részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett. Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti. Adatkezelő az oktatáson, tréningen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet. Adatkezelő az érintett számára a jelentkezésnek megfelelő oktatást, képzést, tréninget nyújt. Amennyiben az oktatás, képzés, tréning vizsgával zárul, úgy az Adatkezelő lehetőséget teremt az érintett számára annak teljesítésére. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az oktatás, képzés, tréning vagy a vizsga ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen. Adatkezelő az oktatáson, képzésen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más nyilvántartás vezetésével nyomon követi. Az ilyen papír alapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Kérdőív, értékelő rendszer
  Kérdőív, értékelő rendszer Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként elektronikus úton és/vagy papír alapú kérdőív útján, értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket. Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával. Kezelt adatok köre és célja: név azonosítás e-mail cím kapcsolattartás szöveges értékelés minőségbiztosítás Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos értékelés minőségbiztosítás Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon értékelheti az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket kérdőív kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel. Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton és/vagy papír alapon. Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja. Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja. Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban megválaszolja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen. Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

  Hírlevél küldése
  Hírlevél küldése Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. A kezelt adatok köre és célja: név azonosítás e-mail cím hírlevél kiküldése A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, vagy az info@rian4you.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Rian 4 You Hungary Nyelviskola Kft., 2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 27. Az Adatkezelő a hírlevél listát öt évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Táborozással kapcsolatos adatkezelés
  Táborozással kapcsolatos adatkezelés Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy táborozással kapcsolatos szolgáltatását, adatkezelését igénybe vegyék személyes adataik megadása mellett. A táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) igénybevétele, így a vonatkozó jelentkezési lapok, nyilatkozatok, szerződések kitöltése, elfogadása a megállapodás megkötéséhez szükséges, illetve azon alapul (GDPR 6. cikk 1. b.). Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az érintett az Adatkezelő számára megadja az Adatkezelő által szervezett táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) megigénylése kapcsán. Érintettek különösen a gyermekek, valamint a gyermekek törvényes képviselői. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás lakcím* azonosítás, kapcsolattartás telefonszám* kapcsolattartás anyja neve* azonosítás, kapcsolattartás születési dátum* azonosítás, jogosultság ellenőrzése e-mail cím* kapcsolattartás különleges adat: egészségi állapotra vonatkozó adatok (pl. allergia) szolgáltatások megfelelő nyújtásához kerül felhasználásra étkezésre vonatkozó külön kérések szolgáltatások megfelelő nyújtásához kerül felhasználásra előleg vagy teljes összeg megfizetésének jelzése pénzügyi teljesítés ellenőrzéséhez kerül felhasználásra Az adatkezelési tevékenység célja az érintettek azonosítása, az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultságaik megállapítása, a szolgáltatás nyújtása, teljesítése és szükség esetén a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: A táborozás, mint szolgáltatás igénybevétele előtt az érintett a meghatározott adatainak megadásával jelentkezési lapot, egyéb nyilatkozatot és/vagy szerződést fogad el, amelyet Adatkezelő Munkatársa az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján letárol. Amennyiben az érintett 16. életévét még nem töltött be, törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges a jelentkezési lapok, nyilatkozatok, szerződések érvényességéhez, valamint a szolgáltatás igénybe vételéhez. A jelentkezési lap, egyéb nyilatkozat és/vagy szerződés kitöltését és elfogadását követően az érintett adatait az Adatkezelő manuálisan betáplálja az Adatkezelő a táborozásra vonatkozó, erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerébe és/vagy papír alapú nyilvántartásba veszi, és az Adatkezelő a papír alapú iratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás, a táborozás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen, bekövetkezett baleset miatt az érintett által meghatározott személyt tájékoztassa. Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
  Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés Ide tartozik például a tankönyvek megrendelése. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg szolgáltatást) rendeljen meg. Az adatkezelés jogalapja a megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával terméket (esetleg szolgáltatást) rendel. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás e-mail cím* kapcsolattartás jelszó belépés/azonosítás cím számlázáshoz szükséges adat telefonszám kapcsolattartás megrendelt termék/ szolgáltatás megnevezése és darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat fizetési mód számlázáshoz szükséges adat számlázási cím* számlázáshoz szükséges adat szállítási cím* szállításhoz szükséges adat rendelésazonosító* megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat Az adatkezelés célja a terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.). Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig. Az adatkezelés módja: elektronikusan, a megrendelés és feldolgozás manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés
  Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés. Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel. Adatkezelés jogalapja: az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára. A kezelt adatok köre és célja számlabirtokos neve* azonosítás bankszámla száma* azonosítás, utalás közlemény* azonosítás összeg* azonosítás Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Közösségi oldalakon történő marketing
  Közösségi oldalakon történő marketing Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/rian4you/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik. Kezelt adatok köre és célja: érintett publikus neve azonosítás publikus fotója azonosítás publikus e-mail címe kapcsolattartás érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb művelet célja Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

  Blog-használat
  Blog-használat Érintett az Adatkezelő weboldalán elektronikusan elérhető blog-hoz véleményt, megjegyzést írhat a következőkben meghatározott adatainak megadásával párhuzamosan. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított blog-hoz személyes adatainak megadása mellett hozzászól. A kezelt adatok köre és célja név* azonosítás e-mail cím* kapcsolattartás megjegyzés, vélemény szólásszabadság, véleménynyilvánítás, válasz IP cím azonosítás Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel és különösen blog bejegyzéseivel kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel (esetleges panasz miatt). Érintett tudomásul veszi, hogy a blog-ot más érintettek és harmadik személyek is elérhetik, ezért a blog használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a blog-használat során a regisztrációkor megadott nevet, valamint a blog-használat során fogalmazott megjegyzést, véleményt más érintettek vagy harmadik személyek is megismerhessék. Adatkezelő a blog hozzászólásban megadott adatokat nem vizsgálja, de elérhetővé teszi. Ennek megfelelően érintett a blog-ot körültekintően kell, hogy használja. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: abban az esetben, ha az érintetti blog hozzászólás bűncselekményt valósít meg, vagy más jogait, érdekeit csorbítja vagy arra alkalmas, az Adatkezelő az érintett adatait, ideértve a személyes adatnak minősülő IP címet is, hatóság, bíróság számára kiadja. Egyébként külön adatközlés nem történik. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  E-mail-en keresztül történő szolgáltatásra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés
  E-mail-en keresztül történő szolgáltatásra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés Érintett az Adatkezelő egyes szolgáltatásait e-mail-en keresztül is megigényelheti, elérheti, igénybe veheti. Az ilyen szolgáltatásra történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő e-mail-en keresztül elérhető szolgáltatásaira személyes adatainak megadásával fel kíván iratkozni. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás e-mail cím* azonosítás, kapcsolattartás Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése a megrendelt szolgáltatások kapcsán, a megrendelt szolgáltatások teljesítése, a teljesítéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése, az érintett jogosultságainak, esetleges hozzáférésének megadása és ellenőrzése, kedvezményeinek érvényesítése, valamint a kapcsolattartás. Az e-mail-en keresztül történő szolgáltatásra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre egyebekben a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelésben meghatározottak az irányadóak. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
  Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez kötheti, amelyről tájékoztatja az érintettet. A beleegyező nyilatkozat önkéntes hozzájáruláson alapul, a megállapodás megkötésének jogalapja maga a megállapodás. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás lakcím* azonosítás/kapcsolattartás születési hely, idő* azonosítás anyja neve azonosítás telefonszám* kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a beleegyező nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Érintett, saját belátása alapján, befolyásmentesen, önkéntesen dönt az Adatkezelő szolgáltatásának/szolgáltatásainak igénybevételéről. Amennyiben igénybe kívánja venni azt/azokat, úgy a fenti adatainak megadásával beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel. A beleegyező nyilatkozatot és/vagy megállapodást az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tényt tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban, úgy Adatkezelő az adott szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadja. Adatkezelés időtartama: azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek
  Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során). A kezelt adatok köre és célja: érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing érintett képmása azonosítás, marketing érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videó- felvételt, amelyről az érintett felismerhető azonosítás, marketing Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak: Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@rian4you.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

  Panaszkezelés
  Panaszkezelés Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. A kezelt adatok köre és célja: panasz azonosítója azonosítás név azonosítás panasz beérkezésének időpontja azonosítás telefonszám kapcsolattartás a hívás időpontja azonosítás a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás számlázási/levelezési cím kapcsolattartás panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása panasz oka panasz kivizsgálása maga a panasz panasz kivizsgálása Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

  Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
  Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára. Kezelt adatok köre és célja: név azonosítás szül. hely, idő azonosítás hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
  Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon). Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás szül. hely, idő azonosítás megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges tapasztalatok korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka* pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez, felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

  Saját Munkatársak adatainak kezelése
  Saját Munkatársak adatainak kezelése Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. Az adatkezelés jogalapja: a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező. Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett önkéntes hozzájárulása. Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből: érintett telefonszáma kapcsolattartás érintett e-mail címe kapcsolattartás A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatba tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal: egészségügyi adat megváltozott munkaképesség Adatkezelő jogi igazolása kötelezettségének teljesítése (hatóság felé) egészségügyi adat munkavégzésre való képesség Adatkezelő jogos érdeke /érintett létszükséglete – lásd külön adatkezelésben érintett képmása Adatkezelő marketingje érintett önkéntes hozzájárulása – lásd külön adatkezelésben Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja. Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg. Egyéb szabályokat lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni. Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli tekintettel arra, hogy többek között az Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. Az Adatkezelő a Munkatársak bizonyítványait és megszerzett képzettségeit is a jelen szabályok alapján kezeli. Az adatkezelés jogalapja: jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy az Adatkezelő jogos érdeke (pl. HACCP, adatvédelmi oktatás). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el. Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa. Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban: képzés tárgya témája azonosítás résztvevő Munkatársak névsora (jelenléti ív) azonosítás résztvevő Munkatársak aláírása azonosítás, későbbi bizonyítás képzés időpontja azonosítás az előadó neve és aláírása azonosítás Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban: Munkatárs neve azonosítás oktatás tárgya azonosítás az oktatás időpontja azonosítás az előadó neve és aláírása azonosítás Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban: Munkatárs neve azonosítás bizonyítvány, vizsga sorszáma azonosítás, bizonyítás, állami adó- és vámhatóság felé történő lejelentés bizonyítvány, vizsga másolata bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli, egyébként másolatokat az Adatkezelő nem tárol. Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén: Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső képzésen részt venni köteles. Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el. Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az Adatkezelő letárolja. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban: Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja. Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja. Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról. Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: hatóságok felé, tanúsító szerv felé. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg. Az érintettek köre: Minden természetes személy, különösen Munkatárs, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során). A kezelt adatok köre és célja: érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing érintett arcképmása azonosítás, marketing érintettről készült egyéb kép- felvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető azonosítás, marketing Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek publikálása médiában (pl. televízió, rádió), közösségi médiában (pl. facebook oldal) az Adatkezelő marketingje céljával. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy annak kezelésére a következő szabályok irányadóak: az adat (pl. képmás) nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, ideértve a boltok területén marketing célból promóciós videókat is, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket; amennyiben az összes körülményre tekintettel megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege, akkor érintettől előzetes hozzájárulást kell kérni, amely előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@rian4you.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

  Weboldal látogatási adatok
  Weboldal látogatási adatok Hivatkozások és linkek Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná. Cookie-k Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg: Feltétlenül szükséges cookie-k Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei. Funkcionális cookie-k Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés). Célzott cookie-k A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják. Harmadik fél által biztosított cookie-k Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Analitika, Facebook pixel (képpont) Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixel személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. Facebook remarketing Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. Google Adwords remarketing Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

  Kik kezelik az adataimat?
  Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

  Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
  Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

  Milyen jogaim vannak?
  Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

  Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
  Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@rian4you.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

  Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
  Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén? Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
  Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról? Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

  Egyéb információk
  Adatkezelő kijelenti, hogy • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette. • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Kelt: 2018. március hó 29. nap Neményi András Ügyvezető Rian 4 You Hungary Nyelviskola Kft.


   E-mail: info@rian4you.hu Telefon: 06(27)349670 Mobil elérhetőség: 06(20)3430820 Beiratkozás: Dunakeszi, Verseny u. 8-10. Ügyfélszolgálat: Iroda nyitvatartása hétfőtől csütörtökig 16.00-18.30 között. Postacím: 2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 27. Nyilvántartási szám: B/2020/004531


   © 2001 PONTHU 2001. Informatikai Bt. All rights reserved.